Rollen maken of aanpassen

  Gebruikers Geen reacties

Via Beheer – Rollen ziet u een overzicht van alle rollen. Er zijn standaard rollen, maar u kunt ook zelf rollen aanmaken.

U kunt een eigen gemaakte rol aanpassen door de rol te openen en te bewerken.

Let op:
Wanneer er een update is van EduMaps en er nieuwe taken aan EduMaps toegevoegd worden, dan is het mogelijk dat u hier de eigen rol op moet aanpassen door deze nieuwe taken toe te wijzen.

Indien er niemand aan een eigen gemaakte rol is gekoppeld kunt u deze rol verwijderen. Een standaard rol is niet te verwijderen.

Medewerkers toevoegen aan een rol kan door de rol te openen en te bewerken en de betreffende medewerker(s) te selecteren.

Bekijkt u hier de video