Category : Gebruikers

Via Beheer – Rollen ziet u een overzicht van alle rollen. Er zijn standaard rollen, maar u kunt ook zelf rollen aanmaken. U kunt een eigen gemaakte rol aanpassen door de rol te openen en te bewerken. Let op: Wanneer er een update is van EduMaps en er nieuwe taken aan EduMaps toegevoegd worden, dan ..

Read more

In EduMaps staan alle medewerkers bij Beheer – Gebruikers – tabblad Gebruikers. Kies de betreffende medewerker en klik op bewerken. U kunt nu één of meerdere rollen kiezen. Ook kunt u via Beheer – Gebruikers – tabblad Rollen een rol selecteren en de betreffende medewerker aan deze rol ..

Read more

Via het overzicht medewerkers kunt u een medewerker selecteren en via het prullenbakje verwijderen. Hij/zij heeft dan geen toegang meer tot deze database. U deactiveert hiermee de medewerker. Staan er bijvoorbeeld notities op naam van deze medewerker, dan wordt de naam aangepast naar ‘onbekende medewerk..

Read more

Indien het Microsoft of Google account gewijzigd is, dan kan de EduMaps beheerder via Beheer – Medewerkers het mailadres aanpassen via de knop E-mailadres wijzigen. Daarna ontvangt de betreffende medewerker direct een nieuwe activatielink. Wanneer uw e-mailadres wijzigt, dan kunt u het volgende doen:Pas uw Microsoft account aan, u kunt hier lezen hoe u dit ..

Read more

Iedereen die gebruikt maakt van EduMaps krijgt eenmalig van de EduMaps beheerder een activatielink toegezonden. Deze link is 24 uur geldig. Indien de activatielink verlopen is, krijgt u een foutmelding (error). Vraag uw eigen EduMaps beheerder om een nieuwe link. Nadat op de activatielink is geklikt maakt u een koppeling met uw Microsoft óf met ..

Read more