Category : Administratie

U kunt een template delen met iedere andere organisatie.Heeft u bijvoorbeeld meerdere administraties en wilt u allen gebruik maken van een zelfde formulier dan kunt u het template exporteren. Op die manier hoeft u niet voor iedere organisatie een nieuwe template te maken. ExporterenU gaat naar Beheer – Templates – Overzicht Formulierentemplates en u klikt ..

Read more

Maakt u gebruik van de module Profielen en beide leerlingen hebben een profiel/Opp met hetzelfde template dan worden de gegevens samengevoegd. Wanneer er dubbele gegevens in het plan staan dan kunt u deze achteraf nog aanpassen of verwijderen. SamenvoegenU gaat naar Administratie en selecteert één van de leerlingen die u wilt samenvoegen. Klik op de ..

Read more

Via Instellingen – Tags zijn er één of meerdere tags aan te maken. Via Administratie – Leerlingen kunt u één of meerdere tags aan een leerling toevoegen, aanpassen of weer verwijderen.Past u de naam van een tag aan, dan verandert dit bij iedere leerling met deze tag. In het leerlingenoverzicht (administratie – leerlingen) kunt u ..

Read more

! De volgende leerlingen hebben een bestaande toewijzing in de opgegeven periode Deze melding geeft aan dat er al een bestaande toewijzing in deze opgegeven periode is. De snelste manier om erachter te komen of de leerling voor dit schooljaar al een toewijzing heeft is door te kijken bij Administratie – Leerling – selecteer de ..

Read more

Met Formulieren is het mogelijk zelf een document te ontwerpen. Enkele voorbeelden:– Intake formulier– Overgangsdocument– Medische gegevens– Stage– Huisbezoekverslag Bij een leerling is het mogelijk een door de organisatie gemaakte template te kiezen. Na het opslaan is het formulier te bewerken zodat het in te vullen is. Via Administratie – Leerlingen – tabblad Formulieren, kies ..

Read more

Via Administratie – Vestigingen is de vestiging te bekijken, te bewerken of toe te voegen. Verwijderen kan alleen wanneer er geen klassen/onderwijsgroepen aan zijn gekoppeld. Een bestaande groep is aan een andere vestiging te koppelen via Administratie: Groepen – selecteer de groep – Bewerken – Selecteer een andere vestiging &#8211..

Read more

Onderwijsgroep is een klasoverstijgende groep. Hierin kunnen actieven en inactieve leerlingen geplaatst worden. Ga naar naar Administratie – Groepen – en selecteer eventueel de juist vestiging. Klik op Toevoegen. Vul de gevraagde gegevens in.Zet een vinkje wanneer het een Onderwijsgroep is en klik op Opslaan. Bij combiklassen als groep 1/2 A vul je het leerjaar ..

Read more