OVM, vakgebieden en de OVM lijnen

  Vakgebieden Geen reacties


Iedere lijn van OVM is bij de EduMap OVM onderverdeeld in Vakgebieden met Competenties. U kunt zelf bepalen welke competenties u wilt volgen.

Een competentie die in het verleden is geëvalueerd en op een later moment is ontkoppeld (uitgezet) wordt niet meer meegenomen in de berekening, beheersingsniveau en beheersingspercentage.

Voor het activeren of deactiveren gaat u in EduMaps naar Instellingen – Vakgebieden – Klik op het betreffende vakgebied. In dit voorbeeld selecteren we het vakgebied Rekenen. We zien nu in welke EduMaps het vakgebied voorkomt.

We kiezen voor de EduMap OVM. Klik op het pijltje naar beneden en zie welke competenties er op dit moment gekoppeld zijn.


Koppelen of ontkoppelen: Zet de vinkjes aan of uit en klik op opslaan. De betreffende competentie is door het koppelen – ontkoppelen wel of niet zichtbaar in de Monitor.