Archives : september-2020

Onderwijsleeftijd wordt berekend op basis van de leeftijd van de leerling op 31-12 van het startjaar van het schooljaar. In het schooljaar 2021 – 2022, is het startjaar is 2021. De leeftijd van die leerling op 31-12-2021 is de onderwijsleeftijd. De onderwijsleeftijd wordt berekend op het moment dat de leerling wordt gekoppeld aan klas. Onderwijsleeftijd ..

Read more