Category : Groepsplan

Het is mogelijk om voor één of meerdere vakgebieden één of meerdere beoordelaars toe te voegen.Ga hiervoor naar Instellingen – Beoordelaars en voeg beoordelaar(s) toe en bepaal voor welk vakgebied er een beoordeling gegeven mag worden. Een beoordelaar hoeft geen persoon te zijn en een beoordelaar heeft geen rol met rechten. Vervolgens is er bij ..

Read more

Een groepsplan wordt per jaar gemaakt. Maak je gebruik van meerdere periodes, dan deel je het groepsplan in de nieuwe periode nogmaals in. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat alleen de OVM EduMap actief is én er gebruik gemaakt wordt van de module Plannen (zonder de module profielen).Evalueer eerst de kinderen in de ..

Read more

Belangrijk om te wetenMijn Lessen: dit zijn persoonlijke lessen die voor niemand anders zichtbaar zijn. LessPapers: deze zijn zichtbaar voor de hele organisatie. Video | het maken van een lesVideo | het koppelen van een les aan een instructiegroep of handelingsplan en het plannen van een lesVideo | het delen van jouw lessen met je ..

Read more

Een domein kunt u opsplitsen in meerdere vakgebieden. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van dat domein. Bijvoorbeeld het domein Rekenen. Dit kan onderverdeeld worden in de vakgebieden Tellen en ordenen, Geldrekenen, Meten van tijd, Rekenmachine etc. Hoofdvakgebied en vakgebied: In onderstaand voorbeeld maken we een vakgebied Tellen en ordenen ..

Read more

U kunt een gemaakte evaluatie in het groepsplan verwijderen. In onderstaand voorbeeld ziet u dat de evaluatie lichtgroen is en dus gemaakt is in voorgaande periode. Om de evaluatie te verwijderen/aan te passen gaat u naar de betreffende periode. In dit voorbeeld is dit het groepsplan van 2020-2021 periode 2. Door eenvoudig op het pijltje ..

Read more

Video | Het maken van een groepsplan obv beheersing (OVM)Video | Geen leerlingen gevonden die automatisch ingedeeld kunnen wordenVideo | Het Profiel/Opp en vervolgens het groepsplan indelen obv planningVideo | Het groepsplan indelen wanneer je gebruik maakt van meerdere periodes. Een groepsplan wordt per jaar gemaakt. Maak je gebruik van meerdere periodes, dan deel je ..

Read more

Iedere periode plant u indicatoren die u aan het einde van die periode evalueert. In een volgende periode kunnen instructiegroepjes andere leerlingen bevatten. Ook daar plant u indicatoren die u aan het einde van die periode weer evalueert. Is er voor een leerling een indicator gepland die voor die leerling al geëvalueerd is, dan is ..

Read more