Archives : mei-2023

Video | Het maken van een groepsplan obv beheersing (OVM)Video | Geen leerlingen gevonden die automatisch ingedeeld kunnen wordenVideo | Het Profiel en vervolgens het groepsplan indelen obv planning Ga naar Planning – Groepsplan en kies voor +toevoegen. Geef een naam (optioneel), selecteer de klas en het vakgebied en u klikt op Opslaan. Wanneer u ..

Read more

Indien een leerling niet automatisch wordt ingedeeld in een instructiegroep dan kan het zijn dat: – de leerling geen beheersing heeft voor de betreffende competentie – er geen Opp voor de leerling is– de leerling geen inschaling heeft in het Opp– de leerling een onderwijsjaar heeft dat valt buiten de fase van het domein– de ..

Read more